Personlig IT-support online
Kostnadsfri genomgång
Ett fast pris per löst ärende
Du betalar bara om ditt problem blir fixat
Priserna gäller alla dagar i veckan ”Ej storhelger såsom midsommar, Julafton, Nyår”
Priserna ovan gäller endast privatpersoner

FÖRETAGARE ?

Kontakta mig & beskriv erat problem samt bifoga följande uppgifter (Återsänder kostnadskalkyl)
Företagsnamn
Kontaktperson
Mailadress
Telefonnummer